Kritikus mengatakan undang-undang keselamatan AI di California mengharuskan hal ini "saklar pemutus" untuk model AI, akan memaksa startup AI keluar, merugikan model open source, dan masih banyak lagi (Financial Times)


Waktu keuangan:

Kritikus mengatakan rancangan undang-undang keselamatan AI di California, yang memerlukan “tombol mematikan” untuk model AI, akan memaksa startup AI keluar, merugikan model open source, dan masih banyak lagi.— Perusahaan teknologi melancarkan perlawanan terhadap usulan undang-undang yang memperkenalkan “tombol mematikan” pada model kecerdasan buatan yang kuat